sikeresgyerek.com© Copyright A weboldalon szereplő minden szöveges, hang és képi információt, módszertant szerzői jog véd. Minden jog fenntartva.

A fizetett tartalmak bármilyen formában való másolása és továbbadása tilos.

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET ( FELTÉTELEK ) A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELŐTT (AZ ALÁBBI MEGHATÁROZÁSOKNAK). EZEK A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS KÖVETELMÉNYEK. NE VÁSÁROLJ  ELŐFIZETÉST, HA NEM ÉRT EGYET EZEKEL FELTÉTELEKKEL.

  • A Szolgáltatások előfizetésének megvásárlásával,  regisztrálásával vagy a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja ezeket a Feltételeket.

Tulajdonjog. Köztünk és Ön között a Szolgáltatások (beleértve a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli verziókat is) a mi tulajdonunkban és irányításunk alatt állnak, és Tartalmukat nemzetközi szerzői jog, védjegy, kereskedelmi viselet, szabadalom és egyéb szellemi tulajdonjogok és törvények védik. a lehető legteljesebb mértékben. 

A szerzői jog vagy a szomszédos jogok megsértésének számít (i) bármely felhasználási cselekménynek a jogosult hozzájárulása nélküli végrehajtása (megjegyzendő, hogy az is jogsértés, ha a felhasználás túlmegy a hozzájárulásban megszabott kereten); vagy (ii) a mű vagy a szomszédos jogok által védett teljesítmény felhasználása díjfizetés nélkül, amennyiben a törvény ugyan nem köti a felhasználást a jogosult hozzájárulásához, de díjfizetési kötelezettséget ír elő. A jogsértésnek különböző jogi következményei lehetnek mind a polgári jog, mind a büntető-, illetőleg szabálysértési jog területén.

A jogosultaknak egy sor polgári jogi igénye nem függ attól, hogy a jogsértést elkövető személyt terheli-e polgári jogi szempontból felelősség (vagyis, hogy tudott-e a cselekmény jogsértő voltáról, vagy az adott helyzetben elvárható, megfelelő körültekintéssel tudnia kellett volna róla, illetve egyébként úgy járt-e el, ahogyan az adott helyzetben elvárható lett volna). A jogosult, jogainak sérelme esetén, követelheti: (i) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; (ii) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; (iii) hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; (iv) hogy a jogsértő szolgáltasson adatot azokról, akik a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, kommunikációjában, illetve teljesítésében részt vettek, illetőleg a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; (v) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; (vi) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; (vii) a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. Az utóbbi jogkövetkezményeknek akkor is helye van, ha az említett eszközök és anyagok nem a jogsértő, hanem más személy tulajdonában vannak, feltéve, hogy a tulajdonos a jogsértésről tudott, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal tudnia kellett volna róla. E jogkövetkezmények alkalmazásánál a bíróságnak figyelembe kell vennie a harmadik személy érdekeit is, és olyan döntést kell hoznia, hogy az elrendelt intézkedés a jogsértés súlyosságával arányban álljon.

A jogosult jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint (akkor, ha a jogsértő nem úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben elvárható lett volna) kártérítést és (személyhez fűződő jogainak megsértése esetén) sérelemdíjat is követelhet.

Szolgáltatások és tartalomhasználati korlátozások

Ön beleegyezik abba, hogy: (i) nem vesz részt olyan tevékenységben, beleértve, korlátozás nélkül, a Felhasználó által generált tartalom feltöltését, közzétételét, e-mailben történő elküldését vagy továbbítását, amely (a) megkísérel minket, a Szolgáltatásokat, vagy kárt okoz nekik, vagy bármely más; (b) jogellenes, hamis, pontatlan, félrevezető, sértő, obszcén, szemérmetlen, erőszakos, zaklató, fenyegető, sértő, kártékony, rágalmazó, mások magánéletét sérti, vagy más módon, saját belátásunk szerint kifogásolható; vagy (c) megsérti bármely harmadik fél bármely jogát, beleértve, korlátozás nélkül, a Felhasználó által generált tartalom feltöltését, közzétételét, e-mailben történő elküldését vagy továbbítását, amely sérti egy másik személy szellemi tulajdonjogát, magánélethez való jogát, nyilvánossághoz való jogát, üzleti titokhoz fűződő jogát. , vagy egyéb tulajdonjog; (ii) visszafejteni, szétszedni, vagy módosítson bármely forrás- vagy objektumkódot, vagy a Szolgáltatásokon keresztül elérhető bármely szoftvert vagy más terméket, szolgáltatást vagy folyamatot, telepítsen olyan szoftvert, fájlt vagy kódot a Szolgáltatásokra, amelyet a Vállalat nem engedélyezett, vagy megkísérli ezt; (iii) mint például a youtube privát hozzáférést, amely akadályozza a felhasználó Szolgáltatásokhoz való hozzáférését vagy a Szolgáltatások megfelelő működését; 

A Büntető törvénykönyv és a szabálysértési törvény szerint a szerzői jog vagy a szomszédos jogok megsértéséért a következő szankciók alkalmazhatók:

(i)  ha az okozott vagyoni hátrány kicsi (nem több mint 100.000 forint), TEHÁT KEVESEBB MINT 10 EMBERNEK ADTAD TOVÁBB  KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETVE JOGTALANUL:  a cselekmény szabálysértésnek minősül, és az elkövető pénzbírsággal sújtható, kivéve, ha a többszörözés vagy a lehívásra hozzáférhetővé tétel jogát úgy sértik meg, hogy az a jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja;

(ii) ha az okozott kár nem ilyen kicsi, de nem nagyobb, mint 500.000 forint, TEHÁT TÖBB MINT 10 EMBERNEK ADTAD TOVÁBB KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETVE JOGTALANUL a cselekmény vétségnek minősül, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, kivéve, ha a többszörözés vagy a lehívásra hozzáférhetővé tétel jogát úgy sértik meg, hogy az a jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja;

(iii)  ha a vagyoni hátrány ennél is nagyobb, a cselekmény bűntettnek minősül, és az elkövető a hátrány mértékétől függően hosszabb – akár két évig terjedő, különösen jelentős vagyoni hátrány esetén akár tíz évig terjedő – szabadságvesztéssel büntethető.

A sikeresgyerek.com által használt játékokat és weboldalakat ajánlással népszerűsítjük (Smullyen felaványok, highlightskids.com....), - nem a játékot, feladványt áruljuk, hanem a szerzői jogtulajdonunkban álló fejlesztő módszertant, ami ezeken kívül sok más egyéb játékkal is használható, a feladványokat és a weboldalakat a szerző feltüntesével jelenítjük meg.