Plusz bónusz:
A sikeres vezető névjegye: intelligencia és személyiség 

A siker göröngyös útjain: a személyiségfejlesztés  is kiemelt szerepet kap, minden órán ezzel fejezzük be a foglalkozást.

A sikeres vezetői tulajdonságok megtanulhatóak és gyakorlással fejleszthetőek. Nehéz hatékonyan kezelni másokat, ha nem tudjuk kezelni magunkat. Az önmenedzselés azt jelenti, hogy képesek vagyunk prioritást adni a céljainknak, és felelősséget vállalni e célok megvalósításáért. 
A hatékony vezető, képes arra, hogy szabályozza az idejét, figyelmét és érzelmeit, miközben tisztában van az erősségeivel, gyengeségeivel és lehetséges elfogultsági forrásaival.

Önismereti játékokkal és társas intelligencia fejlesztő játékkal zárjuk az órát, ahol tanulunk kommunikálni, megismerjük erősségeinket- és gyengéinket,  segítjük az önbizalmat és önkifejezést. 

Vezetői sikerképességek értékelő lapok átadása játékba illesztve egymásnak.

  • Strengths - Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban 
    működjenek.
  • Weaknesses -Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen.
  • Opportunities -Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
  • Threats - Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek

Az oktatók egyéni fejlődési lapon vezetik minden tanuló fejlődését, melyet a szülők lépésről-lépésre megtekinthetnek.

Transzformációs vezetői stílus- a legmodernebb vezetői stílus 

A transzfromációs vezetőket karizmatikus vezetőknek is nevezik, hiszen képesek saját céljaik elérése érdekében motiválni követőiket.  Ezek a vezetők inspirálják az embereket, hogy rendkívüli eredményeket érjenek el. Alkalmazottaiknak önállóságot biztosítanak, így meghozhatják a saját döntéseiket, ha megfelelően képzettek.  Arra ösztönzik a csapatukat, hogy új utakat és módokat találjanak egy cél eléréséhez és megvalósításához, így képesek arra, hogy megnöveljék a csoport motivációját és jól-létét. A konfliktusmegoldásban is kiemelkedőek. A transzformációs vezetők jól működnek az üzleti környezetben, ők a példaképek a szervezetben.

Példa transzformációs vezetőkre: Peter Drucker, John D. Rockefeller

“A jó vezetés nem áll másból, mint abból, hogy megmutatjuk az átlagos embereknek, hogyan végezzék az átlagon felüliek munkáját.” – John D. Rockefeller

forrás: bespokeprinciples.com

sikeres vezetői képességek 

nem csak azért fontosak, hogy vezető legyen valaki, hanem azért is, hogy tudja a saját életét irányítani és ne csak az árral sodródjon. 

Gyermekünk ne olyan gyerek legyen, és ne olyan felnőtté váljon, akinek mindig mindent meg kell mondani, el kell magyarázni, hogy mit, hogyan csináljon; hanem: 

Azt, hogy miben jó, miben sikeres, és hol, miben érzi jól magát. Szerencsére ez egy olyan képesség, amit ki lehet alakítani és sikeresen lehet fejleszteni.

Szeretnéd, hogy gyermeked sikeresen készüljön fel a jövőjére?

Jelentkezem