Szeretnéd, hogy gyermeked sikeresen készüljön fel a jövőjére?

sikeres vezetői képességek nem csak azért fontosak, hogy vezető legyen valaki, hanem azért is, hogy tudja a saját életét irányítani és ne csak az árral sodródjon. Gyermekünk ne olyan gyerek legyen, és ne olyan felnőtté váljon, akinek mindig mindent meg kell mondani, el kell magyarázni, hogy mit, hogyan csináljon; hanem önálló döntésekre legyen képes és azt végig is tudja vinni. 

Akkor tudja eldönteni , hogy mi az, ami hozzá tartozik, és mi az, ami nem, ha interaktív játékos tanulás közben olyan szituációkat teremtünk, amikor megtapasztalja a saját képességeit, hogy miben jó, miben sikeres, mi az ő erőssége, és hol, miben érzi jól magát. 

Szerencsére ez egy olyan képesség, amit ki lehet alakítani és sikeresen lehet fejleszteni.

Ezért dolgoztuk ki  a Sikeres Vezetői képességek fejlesztése programot, hogy segítsünk Neked és a gyerekdnek a XXI. sz. kihívásaihoz nélkülözhetetlen képszségeket elsajátítani. Hogyan és milyen részképességeken keresztül? 

  1. 4 C modell: 1. Collaboration (együttműködés). 2. Creativity (kreativitás) 3. Communication (kommunikáció) 4. Critical thinking (kritikus gondolkodás
  2. Sikeres vezetői képességek S-CC-PPP modell: Strategic thinking- Stratégiai gondolkodás, Change management- változások kezelése, CommunicationKommunikáció, Planning & Delivery- Szervezés és a cselekvési tervezés, People management- emberek kezelése, Persuasion & influence- Meggyőzés és befolyásolás
  3. Az intelligencia-területek fejlesztése: EQ- érzelmi intelligencia, IQ- intellektuális intelligencia, CQ- kulturális, interperszonális intelligencia

A módszertan a Business Insider és a Harvard Business School szülői sikeresség - gyerek sikeresség témakörében megjelent legújabb (2017-2020) kutatási eredményeinek felhasználásával készült és a legújabb egyetemi kutatásokat, teszteket naprakészen építi be a tananyagba. (Harvard Business School, Stanford University, Forbes Magazin).  


Digitális generáció az elavult iskolarendszerben:


Itt a bal oldalon feltüntetendő szöveget adhatod meg. Egy hasonló tartalomblokk látható a jobb oldalon is.

Elidegenedett, számítógépfüggő generáció:


Itt a pont középen feltüntetendő szöveget adhatod meg. Hasonló tartalomblokkok láthatók a bal és a jobb oldalon is.

A szülő szerepe, elvárások, teljesítmény, stressz:

I

tt a jobb oldalon feltüntetendő szöveget adhatod meg. Egy hasonló tartalomblokk látható a bal oldalon is.

Írd be az oldal címét

Ide szöveget írhatsz, vagy szükség esetén képeket vagy táblázatokat illeszthetsz be.