A blokkokon belül a tanórák a 4C modell területeire fókuszálnak:

1. óra: Kommunikáció fejlesztés- a kreatív problémamegoldás 

Siker- kérdések

A tanulásban és az életben való érvényesüléshez az egyik legfontosabb dolog a HELYES KÉRDÉSEK FELTEVÉSEKülönösen fontos ez, hiszen az iskolákban frontális oktatás folyik, otthon pedig a gyerekek többsége a számítógépet és a tv-t bámulja meredten.

A gyerekek kívánságára stabil napirendi pont lett a LOGI-STORY.


Életkornak megfelelően egy izgalmas detektív történetet mondunk el e gyerekeknek, ahol nekik, mint FBI-nak kell kinyomozniuk, hogy mi történt, kizárólag kérdések felvetésével!

Leggyakoribb hibák

 • nem kérdeznek, hanem állítanak ”ÉN TUDOM!”, 
 • saját gondolatmenete mentén halad „BIZTOSÚGY VOLT”, 
 • nehezen alakítják kérdéssé a problémát, 
 • nem figyelnek egymásra, 
 • egymás után többször felteszik ugyanazt a kérdést

Fejlesztjük

 • interperszonális intelligencia, 
 • kreatív problémamegoldás, 
 • lámpaláz oldása
 • Tolerancia: nem nevetjük ki egymást, sőt a legfurcsább elgondolások vezethetnek legtöbbször megoldásra; 
 • valamint egymás elfogadása és segítése a cél! 
Különösen fontos a mai versenyszellemben nevelkedő generációnak ez a szemlélet!


2. óra: Együttműködés: Csapatszellem és vezetés

Játékszabály, játék, csapatépítés, támogatás, vezetés, delegálás

Transzformációs vezetői stílus- a legmodernebb vezetői stílus 

A transzfromációs vezetőket karizmatikus vezetőknek is nevezik, hiszen képesek saját céljaik elérése érdekében motiválni követőiket.  Ezek a vezetők inspirálják az embereket, hogy rendkívüli eredményeket érjenek el. Alkalmazottaiknak önállóságot biztosítanak, így meghozhatják a saját döntéseiket, ha megfelelően képzettek.  Arra ösztönzik a csapatukat, hogy új utakat és módokat találjanak egy cél eléréséhez és megvalósításához, így képesek arra, hogy megnöveljék a csoport motivációját és jól-létét. A konfliktusmegoldásban is kiemelkedőek. A transzformációs vezetők jól működnek az üzleti környezetben, ők a példaképek a szervezetben.

Példa transzformációs vezetőkre: Peter Drucker, John D. Rockefeller

“A jó vezetés nem áll másból, mint abból, hogy megmutatjuk az átlagos embereknek, hogyan végezzék az átlagon felüliek munkáját.” – John D. Rockefeller

forrás: bespokeprinciples.com

Szabálytudat: Játékosan, interaktívan, lépésről lépésre tanuljuk a szabályok állomásait. 2 kiemelt vezetői sikerképesség fejlesztése: Teljesítményorientáció és a szabályok betartása.

Egységben az erő: közösen játszanak az oktató ellen, felváltva sorban lépnek, de együtt beszélik meg a stratégiát.

Change management/people management

Önálló gondolkodás: itt nincs olyan, mint az iskolában: hogy kell megoldani a feladatot! A legfélénkebb gyereknek is önállóan kell döntenie hová szeretne lépni!

Csapatjáték: 2 csapat játszik egymás ellen, a csapattagok felváltva lépnek, miután megbeszélték a stratégiát. Vezetői szerepmodell gyakorlása. 

A gyermeknek képesnek kell lennie arra, hogy kifejezze, amit akar, hogyan érzi magát, érzéseit, érzelmeit, gondolatait és kreativitását, mindezt olyan környezetben, amit szabadság, biztonság, szeretet, együttérzés, tisztelet jellemez.

részletes anyag a fejlesztésről

3. óra: Critical thinking és az egyéniség szerepe a sikerben

Önállóság és nyerési stratégia

Összegyűjtjük interaktív módon, kérdésekkel azokat a trükköket, stratégiákat, melyekkel a gyerekek nyerni tudtak. 

FONTOS!:  Nem adjuk készen az információt, stratégiát!

Ne feledjük gondolkodni tanítunk: az a stratégia sokkal fejlesztőbb hatású, amire magától jött rá a gyerek, mint az, amelyiket készen kapva nyerni tud ugyan, de mechanikusan alkalmazza.

Ha kellő mélységig eljutottunk, összegezzük és elmondjuk, mire kell figyelni játék során. Az általuk megfogalmazott trükkökre hivatkozva rávezetjük őket a nyerő stratégiákra: kezdő lépés- védekezési taktika- támadás...

 • MBO: menedzsment célkitűzések
 • KPI kulcsfontosságú teljesítménymutatók
 • Önállóság és nyerési stratégia
 • egyéni, páros versenyek
 • win-win helyzet, győztes, vesztes helyzetek
 • kézfogás
 • fairplay

4. óra: Kreativitás fejlesztése

Rugalmas gondolkodás

A kreativitás az önkifejezés legszabadabb formája, lehetőséget nyújt új ötletek kipróbálására, új gondolkodásmódokra és problémamegoldásra

Segít megmutatni a gyerekek egyediségét és sokszínűségét

A kreativitás a divergens (széttartó) gondolkodásban nyilvánul meg. A divergens gondolkodás teszi lehetővé egy probléma több oldalról való megközelítését, illetve olyan elemek összekapcsolását, amelyeket rendszerint egymástól függetlennek, vagy össze nem illőnek tartunk. A divergens gondolkodást segítő feladatoknak egyszerre több helyes megoldása is létezik.

A kreativitás nem csupán a gondolkodásra vonatkozik. A tanulásban akadályozott tanulók vizuális, akusztikus és motoros kreativitásának fejlesztésének hatása transzferálódhat a személyiség és a gondolkodás fejlesztésére. 

Bízhatunk abban, hogy probléma megközelítésük divergens jellegűvé válik, flexibilisebb (rugalmasabb) lesz és az eredetiség (originalitás) is megvalósítható. Hiszen egy kreatív folyamatban létrejött tevékenység értéke azzal mérhető, hogy mennyire új és értékes

A gyerekek természetes innovátorok, erős képzelettel. A kreativitás hatalmas szellemi, érzelmi és akár egészségi előnyöket kínál.

Ezekkel fejlesztjük:

 • Különleges gondolkodást, látásmódot igénylő feladatok, 
 • látványok, opticai illúzók, 
 • ördöglakatok
 • szokatlan feladványok

Plusz bónusz: minden órán ezzel fejezzük be a foglalkozást.

A sikeres vezető névjegye: intelligencia és személyiség 

A siker göröngyös útjain: a személyiségfejlesztés  is kiemelt szerepet kap.

A sikeres vezetői tulajdonságok megtanulhatóak és gyakorlással fejleszthetőek. Nehéz hatékonyan kezelni másokat, ha nem tudjuk kezelni magunkat. Az önmenedzselés azt jelenti, hogy képesek vagyunk prioritást adni a céljainknak, és felelősséget vállalni e célok megvalósításáért. 
A hatékony vezető, képes arra, hogy szabályozza az idejét, figyelmét és érzelmeit, miközben tisztában van az erősségeivel, gyengeségeivel és lehetséges elfogultsági forrásaival.

Önismereti játékokkal és társas intelligencia fejlesztő játékkal zárjuk az órát, ahol tanulunk kommunikálni, megismerjük erősségeinket- és gyengéinket,  segítjük az önbizalmat és önkifejezést. 

Vezetői sikerképességek értékelő lapok átadása játékba illesztve egymásnak.

 • Strengths - Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban 
  működjenek.
 • Weaknesses -Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen.
 • Opportunities -Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
 • Threats - Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek

Az oktatók egyéni fejlődési lapon vezetik minden tanuló fejlődését, melyet a szülők lépésről-lépésre megtekinthetnek.

Plusz bónusz: minden alkalommal ezzel fejezzük be a foglalkozást.

A sikeres vezető névjegye: intelligencia és személyiség

A siker göröngyös útjain: a személyiségfejlesztés  is kiemelt szerepet kap.

A sikeres vezetői tulajdonságok megtanulhatóak és gyakorlással fejleszthetőek. Nehéz hatékonyan kezelni másokat, ha nem tudjuk kezelni magunkat. Az önmenedzselés azt jelenti, hogy képesek vagyunk prioritást adni a céljainknak, és felelősséget vállalni e célok megvalósításáért.
A hatékony vezető, képes arra, hogy szabályozza az idejét, figyelmét és érzelmeit, miközben tisztában van az erősségeivel, gyengeségeivel és lehetséges elfogultsági forrásaival.

Önismereti játékokkal és társas intelligencia fejlesztő játékkal zárjuk az órát, ahol tanulunk kommunikálni, megismerjük erősségeinket- és gyengéinket,  segítjük az önbizalmat és önkifejezést a SWOT modell alapján.

Vezetői sikerképességek értékelő lapokat kitöltjük

 • Strengths - Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban
  működjenek.
 • Weaknesses -Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen.
 • Opportunities -Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
 • Threats - Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek

Az szülők egyéni fejlődési lapon vezetik minden gyerek és saját maguk fejlődését, melyet digitálisan elemzve nyomon követheted a fejlődéseteket.