Lorem ipsum headerum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

VEZETŐI SIKERKÉPESSÉGEK  FEJLESZTÉSE programban

Gondolkodni tanulunk és egyéniségeket fejlesztünk

A program elődje 2000-ben alakult, ahol több ezer gyerek vett részt a komplex képességfejlesztés programban. A longitudinális vizsgálatból kiderült, nagyon sikeresen tudták használni az itt megszerzett tudást és képességeket a felsőfokú tanulmányaikban és az életben. 

Erre a programra alapozva 2020-tól indítunk egy újabb programot, ahol a legmodernebb XXI. századi kihívásainak megfelelő komplex képességeket tanítjuk játékosan, kiscsoportos formában, interaktívan, ahol mindig a gyermekek egyediségére helyezzük a hangsúlyt. 

Önismereti játékokkal és társas intelligencia fejlesztő játékkal zárjuk az órát, ahol tanulunk kommunikálni, megismerjük erősségeinket- és gyengéinket,  segítjük az önbizalmat  és az önkifejezést. Az oktatók egyéni fejlődési lapon vezetik minden tanuló fejlődését, melyet a szülők lépésről-lépésre megtekinthetnek.

Mindezt modern gyermekpszichológiaiés vezetői képességfejlesztő módszertanra  alapozva, részképesség tesztekkel. Egyedülálló és innovatív módon,  pszichológiai elemzés alapján a vezetői sikerképességeket és a tanuláshoz nélkülözhetetlen részképességeket részletesen elemeztük, és lebontva összehangoltuk a komplex tematikával: 6 életkori csoporttal, 36 fejlesztési részterület alapján.

A módszertan a legújabb egyetemi kutatásokat, teszteket naprakészen építi be a tananyagba. (Harvard Business School, Stanford University, Forbes Magazin). 


Lehetőséget kínálunk a gyerekeknek,

hogy különböző életkori csoportokhoz csatlakozzanak a lakóhelyükön,.

STRATÉGIA A SIKERHEZ:

6 életkori csoport4-18 éves korig, 14 oktatási év. 


 1. Manó csoport 4-5 év
 2. Alapozó csoport 6-7 év
 3. Kezdő csoport 8-9 év
 4. Középhaladó csoport 10-11 év
 5. Haladó csoport 12-13 év
 6. Profi csoport 14-18 év

A csoportok maximális létszáma 12 fő.

jelentkezem

Lehetőséget kínál a szülőknek,

akik a legjobbat akarják a gyermeküknek, és akiknek fontos, hogy gyermekük olyan stratégiákat tanuljon meg, amivel később sikeres lehet.

A tantervet összehangoltuk az oktatási évekkel

 • 1 év 8 modulból ( oktatási blokk) és a nyári táborból áll.
 • 1 fejlesztési modul 4 külön órából (60 percesek) áll, a 4C modellre alapozva
 • 6 életkori csoport 4-18 éves korig

Külön-külön 1-1 évet, vagy 1-1 modult is el lehet végezni. Ha a gyermeked 4 évesen kezdi el a sikeres vezetői képesség fejlesztése programot, 18 éves koráig, azaz 14 éven keresztül tud újat tanulni, új képességeket elsajátítani és azokat fejleszteni.

1 modul képzési díja 20 000 Ft.-


Ezek a XXI.sz képességek, a módszer szakmai alappillérei:

Ezeket tanítjuk a gyermekeknek, ezeken a területeken fejlesztjük őket:

1. A 4C modell: 

 • Collaboration (együttműködés), 
 • Creativity (kreativitás), 
 • Communication (kommunikáció), 
 • Critical thinking (kritikus, stratégiai gondolkodás)

2. A Sikeres vezetői képességek

 • Strategic thinking- Stratégiai gondolkodás
 • Planning & Delivery- Szervezés és a cselekvési tervezés 
 • People management- emberek kezelése
 • Change management- változások kezelése
 • Communication- Kommunikáció
 • Persuasion & influence- Meggyőzés és befolyásolás

3. A sikeres vezető névjegye: intelligencia és személyiség (az intelligencia típusai és tehetség-területei)
 • EQ- érzelmi intelligencia
 • IQ- intellektuális intelligencia, kognitív képességek
 • CQ- kulturális, interperszonális intelligencia

Ha kíváncsi vagy, részletesen elolvashatod a szakmai hátteret

A blokkokon belül a tanórák a 4C modell területeire fókuszálnak:
 1. óra: Communication (kommunikáció) és kreatív problémamegoldás
 2. óra: Collaboration és Critical thinking (kritikus, stratégiai gondolkodás) 
 3. óra: Critical thinking és egyéniség szerepe a sikerben
 4. óra: Creativity (kreativitás)