Kommunikáció fejlesztés és kreatív problémamegoldás

Siker = kérdések

A tanulásban és az életben való érvényesüléshez az egyik legfontosabb dolog a HELYES KÉRDÉSEK FELTEVÉSE.
Rendkívül fontos ez, hiszen az iskolákban frontális oktatás folyik, otthon pedig a gyerekek többsége a számítógépet és a tv-t bámulja meredten.
Izgalmas interaktív játékon keresztül fejlesztjük ezt a területet.
Fejlődik a toleranciaés a kudarctűrés: nem nevetjük ki egymást, sőt a legfurcsább elgondolások vezethetnek legtöbbször megoldásra; valamint egymás elfogadása és segítése a cél!
Különösen fontos a mai versenyszellemben nevelkedő generációnak ez a szemlélet!

Leggyakoribb hibák:

  • nem kérdeznek, hanem állítanak ”ÉN TUDOM!”,
  • saját gondolatmenete mentén halad „BIZTOSÚGY VOLT”,
  • nehezen alakítják kérdéssé a problémát,
  • nem figyelnek egymásra,
  • egymás után többször felteszik ugyanazt a kérdést

Fejlesztjük:

  • interperszonális intelligencia,
  • kreatív problémamegoldás,
  • lámpaláz oldása.
  • Tolerancia: nem nevetjük ki egymást, sőt a legfurcsább elgondolások vezethetnek legtöbbször megoldásra;
  • valamint egymás elfogadása és segítése a cél!